Dream Catcher

2020-02-11

You study for your exam tomorrow and slowly end up falling asleep. Wandering in your dreamworlds you soon meet the Dream Catcher – an evil entity whose only purpose is to not let you wake up. The only way to go on time for the exam tomorrow is to answer correctly the riddle of the […]

Приложение на Matlab за моделиране и оценяване на финансови деривати

2016-04-18

Издателски данни… За автора… Описание… Съдържание… Свали пълния текст на книгата тук… Книгата в Националния регистър на издадените книги…   Издателски данни: “Приложение на Matlab за моделиране и оценяване на финансови деривати” Първо издание София, 2012 Автор: Мариян Неделчев Милев Печатно издание: ISBN 978-954-92924-2-8 Електронно издание: За автора: Университет по Хранителни Технологии – Пловдив Стопански […]

Защо е така и може ли иначе?

2016-02-21

Издателски данни… За автора… Описание… Съдържание… Свали пълния текст на книгата тук… Книгата в Националния регистър на издадените книги…     Издателски данни: СКЕНЕРЪТ: ЗАЩО Е ТАКА И НЕ МОЖЕ ЛИ ИНАЧЕ? Сборник есета, приложни анализи и научни студии Първо издание София, 2015 Автор: Светослав Бориславов Ставрев Печатно издание: ISBN 978-619-7209-19-8 Електронно издание: ISBN 978-619-7209-18-1 […]