Защо е така и може ли иначе?

By marchev, 2016-02-21

Издателски данни…korica

За автора…

Описание…

Съдържание…

Свали пълния текст на книгата тук…

Книгата в Националния регистър на издадените книги…

 


 

Издателски данни:

СКЕНЕРЪТ: ЗАЩО Е ТАКА И НЕ МОЖЕ ЛИ ИНАЧЕ?

Сборник есета, приложни анализи и научни студии

Първо издание

София, 2015

Автор: Светослав Бориславов Ставрев

Печатно издание: ISBN 978-619-7209-19-8

Електронно издание: ISBN 978-619-7209-18-1


 

За автора:

svet_stavrev

Роден през 1944 г. в София. Икономист по образование със /само/специализации в мениджмънта, теорията на решението, социологията, социалната психология, политологията и организацията.

Доктор по икономика и доктор на философските науки. Професор  по мениджмънт. Автор на 11 книги, 6 учебника, няколко стотин статии и студии, някои от които преведени на английски, френски и руски езици и множество публикации в печатни и електронни медии.

Работил като: университетски преподавател, изследовател, експерт в публичния мениджмънт преди 1989 г., консултант, синдикален мениджър, частен бизнесмен.

Самопризнание: Обичам и правя /доколкото мога/ всичко, което обичайно всички обичат и правят, когато могат, за да се забавляват. В това число и непозволени неща. Постъпвам по същия начин и в професионалния и социалния си живот. Изненадващо за мен там забранените неща се оказаха далеч повече. Така се сдобих с репутацията на постоянен опозиционер на всички управляващи и критик на казионни дейности и сервилни поведения, както и на техните фалшиви аргументации. И нямаше как да стане иначе защото без да забраняват, нищожествата на власт се чувстват уязвими, а техните слуги и съратници, застрашени.


 

Описание:

В книгата са представени синтетично неординарните възгледи на автора по фундаментални проблеми на социологията и мениджмънта /раздел четвърти/, неговите размисли за живота в т.нар. „пленени държави“, captured state, и специално в България /раздели втори и трети/, както и кратки житейски изповеди /раздел първи/.

Централно място в изложението, по значение – за науката и практиката, заемат идеите за т.н. Скенер. В първите три части на четвърти раздел – Фундаменти, са изложение основните положения на принципиално нова парадигма и методика за социални анализи, оценки и предвиждания, включващи следните съвършено непознати до момента инструмента – „социална снежинка“ – Sx(t), представляваща модел за мрежата от социални субекти в обществата, „социална рулетка“ – Rz(t), универсален цикличен модел на социалната активност, валиден за всеки социален субект, включен в Sx(t) и „социоматричен скенер“ – SxRz (t), описващ обществата и тяхното функциониране и развитие от 72 възможни гледни точки едновременно. Другите текстове в четвърти раздел са вариации и приложения на Скенера.

Спецификата в стила произтича от особеностите в съдържанието на книгата – тя комбинира сравнително по-лесни за възприемане текстове – есеистика и публицистика, характерни за първите 3 раздела и академични текстове – научни студии и статии, включени в последния, четвърти раздел на книгата. Четенето им не е задължително обвързано и читателят би могъл да избира кое да чете, кое да прегледа и кое да не чете.


 

Съдържание:

ВМЕСТО ПОСВЕЩЕНИЕ

Има и такива книги – не съвсем обичайни, не много забавни, не съвсем лесни, а за някои и дразнещи.
В нея е въплътен духът на един любознателен човек, преживял повече от 70 години в “пленената държава“ /captured state/ България, член на НАТО и ЕС, в които скритите от погледа окупатори са много силни и безцеремонни. Никой не знае колко и кои са пленените държави в света към настоящия момент. Няма „списък“ и няма как да има. В него постоянно се влиза и излиза. Но мисля, че към 2016 г. в тях живеят поне стотици милиони. Това e огромен „читателски потенциал“. Не че шансовете да се
стигне до поне някои от тях, са повече от 0,00…1%, но си струва да се отбележи количесвото на асегнатите от въпросния феномен, хора по света. Зная естествено, че не е възможно всички да ми-
слят като автора. Нито пък е нужно. Мисля си обаче, че би било прекрасно, ако можем да споделяме онова, което чувстваме и мислим, да обсъждаме живота си, да спорим и се усмихваме. Заедно сме
– едино и разно мислещи, както сме различни по природа, биография, съдба. Така може би шансовете да заживеем по-щастливо биха нарастнали. В това поне е длъжен да вярва всеки автор.
ПРЕДГОВОР

ОСКОЛКИ

БЪЛГАРСКИ РАБОТИ

 1. Накъде оттук нататък?
 2. Имаме ли потенциал за национален суверенитет?
 3. Без национална воля ставаме само за евротесто
 4. Следизборен махмурлук
 5. Посткомунистическа суматоха
 6. Мистерията на българските протести
 7. …А България продължава да се управлява зле
 8. България потъва в елитарна дупка
 9. В България всичко е възможно и нищо не става
 10. Да убиеш доверието е най-тежкото престъпление
 11. Държавност или престъпност – това е днес въпросът
 12. Има ли демократичен изход? По-скоро не!
 13. Илюзорната публичност и благоденствието
 14. Лявата политика проиграва завареното, покварява настоящето и залага на карта бъдещето
 15. Черната дупка „България“
 16. Опасност: нашествие на „хора – миди“

ПРИЛОЖЕНИЯ

 1. Съдба и отговорност
 2. Бюрократизация и административна реформа на публичния мениджмънт
 3. Капитализмът е необходим не само по икономически причини
 4. Кризата и съдбата на капитализма
 5. Насила хубост не става, наистина
 6. Отношенията бизнес – власт
 7. Публичният сектор и пазарът на труд
 8. Реалната политика предизвиква теорията, тя не реагира

ФУНДАМЕНТИ

 1. Социоматричният скенер – инструмент за провокиране, насочване и концептуализиране на социални анализи
 2. Въведение във и пътеводител към СКЕНЕРА
 3. Защо светът изглежда все по-неуправляем?
 4. Всяка държава е социална, а не само „социалната“
 5. Бедност и отговорност
 6. Колко е важно управлението на държавата
 7. Елити, демокрация и благоденствие
 8. Предпоставки за успешност на демокрацията
 9. Бъдещето на света към края на 2015 г.

ПОСЛЕСЛОВ