Business Forecasting

By nastev.alexander, 2016-05-09

Издателски данни…

За автора…

Описание…

Съдържание…

Свали пълния текст на книгата тук…

Книгата в Националния регистър на издадените книги…


Издателски данни:

Business Forecasting

A Contemporary Decision Making Approach

Първо издание

София, 2016

Автор: Mihail Motzev

Печатно издание: ISBN

Електронно издание: ISBN


За автора:

 

 


Описание:

 


Съдържание: