Business Forecasting

2016-05-09

Издателски данни… За автора… Описание… Съдържание… Свали пълния текст на книгата тук… Книгата в Националния регистър на издадените книги… Издателски данни: “Business Forecasting” A Contemporary Decision Making Approach Първо издание София, 2016 Автор: Mihail Motzev Печатно издание: ISBN Електронно издание: ISBN За автора:     Описание:  

Сетлеретика. Нова наука за кибернетичното безсмъртие

2016-04-20

Издателски данни… За автора… Описание… Съдържание… Свали пълния текст на книгата тук… Книгата в Националния регистър на издадените книги… Издателски данни: “Сетлеретика. Нова наука за кибернетичното безсмъртие” Сборник статии 1996 – 2012 Първо издание София, 2015 Автор: Ян Илларионович Корчмарюк Печатно издание: ISBN Електронно издание: ISBN За автора: Ян Илларионович КОРЧМАРЮК (1963 год., Русия, град […]

Ключови аспекти в еволюцията на управлението на човешките ресурси

2016-04-20

Издателски данни… За автора… Описание… Съдържание… Свали пълния текст на книгата тук… Книгата в Националния регистър на издадените книги… Издателски данни: “Ключови аспекти в еволюцията на управлението на човешките ресурси” книга Първо издание София, 2015 Автор: Светлозар Стефанов Манасиев Печатно издание: ISBN Електронно издание: ISBN За автора:   Описание: “В края на XIX и началото […]

Quantitative Methods for Pricing Options with Exotic Characteristics and under Non-standard Hypotheses

2016-04-20

This book is aimed at a reader who has basic knowledges in disciplines like linear algebra, numerical methods, probability and statistics, but does not know how to use them together to solve problems considered in Quantitative Finance such as the option valuation problem, i.e. to be defined a fair value of the option’s price.

Метрика на предприятието: тенденции и успешни практики

2016-04-20

Издателски данни… За автора… Описание… Съдържание… Свали пълния текст на книгата тук… Книгата в Националния регистър на издадените книги… Издателски данни: “Метрика на предприятието: тенденции и успешни практики” колективна монография Първо издание София, 2015 Автори: Ангел Марчев и др. Печатно издание: ISBN 978-619-7209-12-9 Електронно издание: ISBN 978-619-7209-11-2 За автора: Научни интереси: икономическа кибернетика, компютърно моделиране, […]

Синтез на робастно управление на интелигентни структури

2016-04-20

За автора… Описание… Съдържание… Свали пълния текст на книгата тук… Книгата в Националния регистър на издадените книги… Издателски данни: “Синтез на робастно управление на интелигентни структури” Монографичен труд Първо издание София, 2014 Автор: Даниела Ганчева Маринова Печатно издание: ISBN 978-619-7209-03-7 Електронно издание: ISBN 978-619-7209-04-4 За автора:     Описание:  

Въздействието на международните цени на зърно върху българския зърнен пазар

2016-04-20

Издателски данни… За автора… Описание… Съдържание… Свали пълния текст на книгата тук… Книгата в Националния регистър на издадените книги… Издателски данни: “Въздействието на международните цени на зърно върху българския зърнен пазар” изследвания и анализи Първо издание София, 2014 Автор: Антон Симеонов Костадинов Печатно издание: ISBN 978-619-7209-07-5 Електронно издание: ISBN 978-619-7209-08-2 За автора:   Описание: Фокусът […]

Special topics in control theory

2016-04-20

Издателски данни… За автора… Описание… Съдържание… Свали пълния текст на книгата тук… Книгата в Националния регистър на издадените книги… Издателски данни: “Special topics in control theory” Controllability and observability Първо издание София, 2014 Автор: Daniela Gancheva Marinova Печатно издание: ISBN 978-619-7209-01-3 Електронно издание: ISBN 978-619-7209-05-1 За автора:   Описание:  

Optimal control

2016-04-20

Издателски данни… За автора… Описание… Съдържание… Свали пълния текст на книгата тук… Книгата в Националния регистър на издадените книги… Издателски данни: “Optimal control” Classical approaches and new trends Първо издание София, 2014 Автор: Daniela Gancheva Marinova Печатно издание: ISBN 978-619-7209-01-3 Електронно издание: ISBN 978-619-7209-02-0 За автора: Описание:  

Математическо моделиране на многопластови интелигентни структури

2016-04-19

Издателски данни… За автора… Описание… Съдържание… Свали пълния текст на книгата тук… Книгата в Националния регистър на издадените книги… Издателски данни: “Математическо моделиране на многопластови интелигентни структури” книга Първо издание София, 2014 Автор: Даниела Ганчева Маринова Печатно издание: ISBN 978-954-92924-8-0 Електронно издание: ISBN 978-954-92924-9-7 За автора:   Описание: Мотивацията за този труд идва от многогодишната […]

Иконометрия за финансисти

2016-04-19

Издателски данни… За автора… Описание… Съдържание… Свали пълния текст на книгата тук… Книгата в Националния регистър на издадените книги… Издателски данни: “Иконометрия за финансисти” книга Първо издание София, 2014 Автор: Станимир Иванов Кабаиванов Печатно издание: Електронно издание: ISBN 978-954-92924-6-6 За автора:   Описание: Развитието на финансовите отношения прави познаването на основните икономически принципи необходимо не само […]