Сетлеретика. Нова наука за кибернетичното безсмъртие

By nastev.alexander, 2016-04-20

OblojkaSetlaretikaИздателски данни…

За автора…

Описание…

Съдържание…

Свали пълния текст на книгата тук…

Книгата в Националния регистър на издадените книги…


Издателски данни:

Сетлеретика. Нова наука за кибернетичното безсмъртие

Сборник статии 1996 – 2012

Първо издание

София, 2015

Автор: Ян Илларионович Корчмарюк

Печатно издание: ISBN

Електронно издание: ISBN


За автора:

Ян Илларионович КОРЧМАРЮК (1963 год., Русия, град Волгоград) –
руски инженер, изобретател, учен – неврокибернетик. От 2014 г. живее
временно в гр. София (България). Магистър и докторант на Софийския
университет. Трансхуманист – иморталист. Основоположник на нова
интердисциплинарна наука за кибернетичното безсмъртие, наречена
сетлеретика. Чрез «прехвърляне» на информационното съдържание
(психиката) от дигитализиран естествен мозък в изкуствен мозък –
неврокомпютър. Директор на «Сеттлеретика» ООД в Русия и Търговски
представител на фирмата в България. В настоящото издание са събрани
основните печатни и видео доклади на автора по темата сетлеретика за
периода 1996 – 2015 год., в които той концептуално формулира мисията,
целта, задачите, предмета и методите на новата наука. Правят се прогнози за
бъдещето. Предлага се да се инвестира в сетлеретиката.

 


Описание:

Сетлеретиката е нова интердисциплинарна техническа наука за
кибернетичното безсмъртие на човека, осъществявано чрез «прехвърляне» на
информационно съдържание (психиката) от дигитализирания главен мозък на
човека в изкуствен мозък-неврокомпютър.
В това издание са събрани най-важните печатни и видео доклади на автора на
тема сетлеретика за периода от 1996 до 2015 год. В тях концептуално се дава
определение на мисията, целта, задачите, предмета и методите на новата наука.
Дават се прогнози за бъдещето.
Предлага се да се инвестира в науката сетлеретика.
За научни работници, аспиранти и студенти в областта на теорията на
изкуствения интелект, неврокибернетиката, невропсихофизиологията и др.
гранични на сетлеретиката науки.

За какво е тази книга?
За най-важното за човека!
За живота, смъртта и безсмъртието на хората.
Съществува световен проблем: предел на растежа и криза на растежа.
За всички нас, хората, Земята е една. Една за всички.
А населението в света непрекъснато нараства. Нараства много бързо, с
ускорение.
А човечество използва изключително неефективно ресурсите на
Земята.
В някакъв момент то рискува да загине.
Както под влиянието на вътрешни, така и на външни причини.
Как тогава човечеството да се спаси от (само)унищожение?
За автора, решаването на този световен проблем се е превърнал в цел и
смисъл на целия му живот.
Авторът смята, че през 19-те години научна работа, той успява за
първи път в Русия да реши теоретично този проблем. За целта той
създава отделна, нова наука. (За практическото решаване на проблема е
необходимо финансиране и политическа воля. И това вече не зависи от
автора. Той е направил онова, което е могъл).
В този сборник можете да прочетете за предлаганото от него
решение на проблема.
В него са включени 12 статии.
Те са разположени в хронологичен ред.
За първоначално запознаване, авторът препоръчва да се започне от
научно-популярната статия [V]. Или от научно-популярното интервю
[X]. Има и видеоматериали (за жалост, само на руски език).
След това – кратките статии [XII, VII].
След тях – големите доклади [XI, IX, III].
И най-накрая – теоретичните и приложни обосновки в [IV, VIII, I, VI,
II]. Разбира се, може да се чете и по реда, по който са представени.
Важното е да се замислите над нещата, за които пише автора.
След като преодолеете собствените си психични бариери.
Ако имате въпроси, не се колебайте да ги зададете на автора (вж.
Контакти).
Авторът ви желае приятно и плодотворно четене и гледане!
И изразява надежда, че трудът на живота му няма да се окаже
напразен.


Съдържание:

Предговор.
I. Я. И. Корчмарюк. Анализ на някои тенценции в еволюцията на
възгледите за «инвариантността на информацията по отношение
на носителя» по литературни източници.
II. Я. И. Корчмарюк. За създаването на самоорганизираща се и
самовъзпроизвеждаща се микросхема със средства на
нанотехнологията.
III. Я. И. Корчмарюк. Сетлеретика – нова интердисциплинарна
наука за «прехвърляне» на личността?
IV. Я. И. Корчмарюк. Изследователска програма по сетлеретика.
V. Я. И. Корчмарюк. Преселници – 2. Към въпроса за прехвърляне
на съзнанието.
VI. Я. И. Корчмарюк. За създаването на наноневроинтерфейс между
мозък и компютър.
VII. Я. И. Корчмарюк. Време е да се инвестира в сетлеретиката.
VIII. Я. И. Корчмарюк. За математическите методи в сетлеретиката.
IX. Я. И. Корчмарюк. Сетлеретика, или «дигитализиран» мозък.
X. Я. И. Корчмарюк. Съзнание – киборг. Постчовекът в епохата на
звездните колонии.
XI. Я. И. Корчмарюк, В. И.Шаповалов. Фундаменталната наука за
причините за глобалните катастрофи и за възможните начини за
спасяване на човечеството от гибел.
XII. Я. И. Корчмарюк. Сетлеретиката, като нова концепция, наука и
технология за безсмъртие (1996 – 2015).
Послеслов.
Списък на материалите по сетлеретика на автора
Консолидиран азбучен списък на литературата
Списък с изказванията на автора за сетлеретиката (видео)
Списък на цитати и линкове в сеттлеретиката в българските
източници.
Приложения: цитат по темата от работата на колеги
предшественици.
1. Робърт Ч. В. Етингер. Перспективите за безсмъртието. (Глава 8.
Проблемът за идентичността на личността.)
2. Э. М. Куссул. «Преселници».
Благодарности.
За контакти.